यश संस्था (कलेज ) बाट प्रमाणपत्र तह नर्सिङ पास भई नेपाल नर्सिङ काउन्सिल को परीक्षामा समावेश भई नर्सिङ लाईसन्स परीक्षा मा सफल हुनुहुने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू लाई बधाई तथा आगामी दिन हरू अझ सफल रहुन् शुभकामना ।